Selasa, 30 April 2013

Pengertian Geguritan dan ContohnyaGeguritan itu puisi modern dalam bahasa  Jawa.
Berikut ini contohnya :

eSWe Sidi :
Ing Lembaring Klaras

Ing lembaring klaras
Gusti  nuduhake Arasy
Pratandha donay(mu) wus lawas

Ing lembaring klaras
Gusti kersa tapak asma
Pratandha donya(mu) wus tuwa

Pepeling :
Yen maksiyat tansah kokugung
Donya(mu) bakal ginulung
Aja melung-melung
Yen Gusti wegah paring pitulung
                                                                *Kaemot ing Djaka Lodang No 12 Th 2005


Buku Gumlethak Iku

Buku biru, gumlethak ing mejaku
Binuka tanpa sengaja
Ana cathetan prastawa dina wingi
Ana pangentha-entha dina kang bakal teka

Dina wingi digetuni nora bakal bali
Dina saiki anggresula tanpa guna
Dian sesuk sapa ngerti
Kabegjan bisa diregem tangan
Kasangsaran kabeh wong ketaman

Becike : buku biru dakisi cathetan donga-donga
Gusti, ku;a pasrah dhateng Paduka
Sampun kliwat sakehing kupiya
Mangga, kula ndherek rencana Paduka

·        ( Dimuat di Djaka Lodang, Yogya No 30 tahun 2006)
eSWe Sidi :
Koruptor
Mesam-mesem,
ngguya-ngguyu ing ngarepe juru warta sewu
Kandhamu,
”Aku ora kleru,
aku ora dosa, kabeh selaras undhang-undhang negara
sapa kandha, aku ngakali para kawula?
sapa gawe ujar, aku wong kurang ajar?
aja waton kandha,
yen ngomong nganggoa wewaton!”

Esuke,
Koruptor tetep mlebu kantor
Mimpin rapat mikirke rakyat
Marang koran kandha yen iki ngetrepi amanat

Dene pojoking koran,
maneka werna pawarta nggambar alam nyata
Ana bocah budhal sekolah
nggandhul-nggandul liwat kreteg ambrol
pinggir sawah
sewu bocah menggeh-menggeh ngemis
ing prapatan wektu udan riwis-riwis

priyayi-priyayi ora ngrewes,
narik gas mobil kinclong marakke wong-wong
ndomblong
wes,wes,wes....
kaya-kaya urip tansah beres.

                                                Kowen-Sewon, Februari 2012
eSWe Sidi :
                Titenana!
Jamane bakal teka
Rawuhe Ratu Adil saka kraton amun-amun
Nggawa kitab gambar mega
Ngasta teken katretes kencana
Ngendika kebak kawibawan lan kawicaksanan

”Saiki,
Sing bener lagi keseser
dianggep keblinger lan diuber-uber
sing salah antuk bebungah
disubya-subya ing pesta-pesta.

Saiki,
Sing luput akeh ”pengikut”
 keadilan dituku kanthi  rega sak-endhil
yen lelungan, kenya-kenya padha kekinthil
gelem mijeti tangan, weteng lan sikil
si luput saya methakil.

Titenana!
Ngger...
aja wedi lan kuwatir
cekelen iki kitab,
tetekena teken kencana
bakal dak seblak bumi kang jember bacin iki
nganggo lesus pitung pinusus
nganggo lahar makantar-kantar
nganggo bludaging ombak samudra
bumi ndak remet-remet nganti komet

yen sliramu jejeg ing bebener
bakal slamet, tetep ngadeg meger-meger!

                                                Kowen-Sewon, 31 Januari 2012


Selasa, 30 April 2013

Pengertian Geguritan dan ContohnyaGeguritan itu puisi modern dalam bahasa  Jawa.
Berikut ini contohnya :

eSWe Sidi :
Ing Lembaring Klaras

Ing lembaring klaras
Gusti  nuduhake Arasy
Pratandha donay(mu) wus lawas

Ing lembaring klaras
Gusti kersa tapak asma
Pratandha donya(mu) wus tuwa

Pepeling :
Yen maksiyat tansah kokugung
Donya(mu) bakal ginulung
Aja melung-melung
Yen Gusti wegah paring pitulung
                                                                *Kaemot ing Djaka Lodang No 12 Th 2005


Buku Gumlethak Iku

Buku biru, gumlethak ing mejaku
Binuka tanpa sengaja
Ana cathetan prastawa dina wingi
Ana pangentha-entha dina kang bakal teka

Dina wingi digetuni nora bakal bali
Dina saiki anggresula tanpa guna
Dian sesuk sapa ngerti
Kabegjan bisa diregem tangan
Kasangsaran kabeh wong ketaman

Becike : buku biru dakisi cathetan donga-donga
Gusti, ku;a pasrah dhateng Paduka
Sampun kliwat sakehing kupiya
Mangga, kula ndherek rencana Paduka

·        ( Dimuat di Djaka Lodang, Yogya No 30 tahun 2006)
eSWe Sidi :
Koruptor
Mesam-mesem,
ngguya-ngguyu ing ngarepe juru warta sewu
Kandhamu,
”Aku ora kleru,
aku ora dosa, kabeh selaras undhang-undhang negara
sapa kandha, aku ngakali para kawula?
sapa gawe ujar, aku wong kurang ajar?
aja waton kandha,
yen ngomong nganggoa wewaton!”

Esuke,
Koruptor tetep mlebu kantor
Mimpin rapat mikirke rakyat
Marang koran kandha yen iki ngetrepi amanat

Dene pojoking koran,
maneka werna pawarta nggambar alam nyata
Ana bocah budhal sekolah
nggandhul-nggandul liwat kreteg ambrol
pinggir sawah
sewu bocah menggeh-menggeh ngemis
ing prapatan wektu udan riwis-riwis

priyayi-priyayi ora ngrewes,
narik gas mobil kinclong marakke wong-wong
ndomblong
wes,wes,wes....
kaya-kaya urip tansah beres.

                                                Kowen-Sewon, Februari 2012
eSWe Sidi :
                Titenana!
Jamane bakal teka
Rawuhe Ratu Adil saka kraton amun-amun
Nggawa kitab gambar mega
Ngasta teken katretes kencana
Ngendika kebak kawibawan lan kawicaksanan

”Saiki,
Sing bener lagi keseser
dianggep keblinger lan diuber-uber
sing salah antuk bebungah
disubya-subya ing pesta-pesta.

Saiki,
Sing luput akeh ”pengikut”
 keadilan dituku kanthi  rega sak-endhil
yen lelungan, kenya-kenya padha kekinthil
gelem mijeti tangan, weteng lan sikil
si luput saya methakil.

Titenana!
Ngger...
aja wedi lan kuwatir
cekelen iki kitab,
tetekena teken kencana
bakal dak seblak bumi kang jember bacin iki
nganggo lesus pitung pinusus
nganggo lahar makantar-kantar
nganggo bludaging ombak samudra
bumi ndak remet-remet nganti komet

yen sliramu jejeg ing bebener
bakal slamet, tetep ngadeg meger-meger!

                                                Kowen-Sewon, 31 Januari 2012